آلبوم “صبح بهبودی” شامل ده بخش و بیش از 11 ساعت موسیقی شفا بخش است.

این نوع موسیقی برای کاهش استرس و افزایش روحیه و انرژی مثبت به کار می‌رود.
موسیقی شفابخش برای پاکسازی هاله و فضا و پاکسازی انرژی های منفی نیز استفاده می شود. از دیگر فواید این آلبوم فوق العاده می توان به آرام کردن ذهن و تسکین اختلالات عصبی اشاره کرد.