دوست عزیز

از اینکه اطلاعات خود را ثبت کرده اید متشکریم.
نیاز به ثبت مجدد اطلاعات نمی باشد.
در صورت فراهم بودن شرایط همکاری، تیم پشتیبانی حداکثر تا یک هفته بعد از ثبت اطلاعات، با شما ارتباط خواهد گرفت.
چنانچه شرایط همکاری فراهم نباشد، تماسی دریافت نخواهید کرد.

موفق و پیروز باشید.