دوست عزیز

از اینکه اطلاعات خود را ثبت کرده اید متشکریم.
دقت داشته باشید که ثبت نام شما قطعی نشده است و ظرفیت این ایونت محدود است.
نیاز به ثبت مجدد اطلاعات نمی باشد.
در صورت فراهم بودن شرایط، تیم پشتیبانی با شما ارتباط خواهد گرفت.

موفق و پیروز باشید.