دوره

 • 11 بخش

  Self Love

  برای داشتن یک زندگی اصیل و رسیدن به آرزوهات، عشق به خود، یه ضرورته!
 • 13 بخش

  تو از نو

  رهایی از بند وابستگی، افزایش قدرت اراده و یافتن عظمت درون
 • 9 بخش

  شروع بیداری

  شروع بیداری اولین گام است، اولین گام برای جور دیـگر دیدن اولین گام برای زندگی به روشی بهتر اولین گام در مســیر خوشحالی واقعی و اولین گام در مسیر خودشنــــــاسی
 • 11 بخش

  عبور از ترس

  این دوره یک تجربه منحصر به فرد برای ارتقاء سطح اعتماد به نفس و غلبه بر ترس و شک می باشد.