مدیتیشن

مدیتیشن، متمرکز کردن ذهن در بدن است، هنگامی که به آرامی توجه را به درون خود می برید به آرامش جسمی و ذهنی دست پیدا می کنید. مدیتیشن تمرکز، آرامش و همچنین کاهش درد و افزایش بهبودی سلامت انسان را به همراه دارد.

وقتی مدیتیشن می کنید، در واقع ذهن را آموزش می دهید تا به راحتی حواس پرت نشود.

مدیتیشن و مراقبه کردن تبدیل شدن به فردی متفاوت، فردِ جدید، و یا حتی یک فرد بهتر نیست، بلکه روش آگاه شدن از احساسات وافکار است. با مدیتیشن یاد می گیرید بدون قضاوت، افکار و احساسات خود را مشاهده کنید و در نهایت، آنها را بهتردرک کنید.

Privacy Meditation

مدیتیشن خلوت

نویسنده و گوینده : حسین

با انجام مدیتیشن خلوت، خودت را تنها و به دور از شلوغی اطراف و ذهنت تصور می کنی. به عمق درونت راه پیدا می کنی و از احساسات خودت آگاه می شوی. وقتی خلوت وجودت را یافتی به ارزش بودنت و ارزش انرژی نفس کشیدن پی خواهی برد. انجام یک یا دوبار این مدیتیشن در هفته به شدت مؤثر خواهد بود.

Morning Meditation

مدیتیشن صبحگاهی

نویسنده و گوینده : حسین

برای شروع یک روز خوب چیزی بهتر از یک مدیتیشن سراغ دارید؟ با انجام این مدیتیشن آگاه و آماده می شوید برای تجربه یک روز خوب زندگی. انرژی صبح را برای انجام کارهای روزانه دریافت می کنید. مدیتیشن صبحگاهی را همراه با لبخند انجام می دهید و اثر این لبخند تا پایان روز همراه شما خواهد ماند. این مدیتیشن را می توانید خوابیده و یا نشسته انجام دهید.

Mind Fulness

مدیتیشن ذهن آگاهی

نویسنده و گوینده : حسین

مدیتیشن ذهن آگاهی با چشمان باز انجام میشود، و به همین دلیل مراقبه بسیار مناسبی برای حضور داشتن در لحظه است. تکنیک این مدیتیشن تمرکز بر اشیا و صداهای اطراف و احساسات است و به همین خاطر این مدیتیشن مغز را از تولید فکر باز میدارد و ما را به حالا و اکنون پیوند میزند. تکرار این مدیتیشن تمرین بسیار مناسبی برای مهارت انجام مراقبه و تمرکز در فضاهای عمومی است. متخصصین انجام این مدیتیشن را برای درمان اضطراب، استرس، افسردگی و بیخوابی توصیه می کنند.

Self-Confidence

مدیتیشن اعتماد به نفس

نویسنده و گوینده : حسین

انجام این مدیتیشن ما را از گذشته و آینده جدا میکند. و با لنگر نفس به اکنون خود و عمق وجود خود نزدیک می کند. با این تکنیک خودمان را در فضای آرام و امن تصور می کنیم و با تکرار جملات تاکیدی باورهای غلط در مورد خودمان را از خود میزداییم. و احساس خوب و خوشایند را به عمق وجودمان نفوذ میدهیم.

Sleep-Meditation

مدیتیشن خواب

نویسنده و گوینده : حسین

اگر دوست داری یک خواب عمیق و آرام را تجربه کنی، تکنیک این مدیتیشن دقیقا برای این منظور طراحی شده، در حالیکه از کارهای روزمره فارغ شدی و خودت را برای خواب آماده می کنی، با این مدیتیشن اتفاقات روز را کمرنگ و محو میکنی و آرامش را با هر دم و بازدم به درون خودت جاری می کنی. لذت یک خواب بدون استرس و عمیق را تجربه کن.

ُSa Ta Na Ma

مدیتیشن ساتاناما

نویسنده و گوینده : Tera Naam

ساتاناما یکی از قویترین مدیتیشن هاست، با زمزمه کردن این مانترا و گوش دادن به این نوای قدرتمند، ارتعاشی از آگاهی را در خود جاری می کنیم. بسیاری معتقدند این مانترا برای ارتقای سطح هوشیاری و جلوگیری از فراموشی اثربخش است. این مانترا محدود به هیچ زمان یا مکان یا شرایط خاصی نیست. و هنگام پیاده روی و حتی کار هم می توانیم این مانترا تکرار کنیم. استفاده از انگشتان هم به تمرکز بیشتر کمک می کند.