عبور از ترس

این دوره یک تجربه منحصر به فرد برای ارتقاء سطح اعتماد به نفس و غلبه بر ترس و شک می باشد.

پیش نیاز: دوره “شروع بیداری

89 $

-
+

ویژگی عبور از ترس

همه ما در زندگـــی دچــار ترس و نــگرانی و شــک شــده ایــم.

احســاس ناتـــوانی و شکســت را بارها و بارها تجــربه کرده ایم.

وقتـــهایی بوده که هیــج راه حلی برای مشکلاتمــان نیافتــه ایم .

با کمک این دوره میتوانی اولین قدم را برداری برای رهایی  از نگرانی.

مدیتیشــن ها و تمرین های این دوره ما را راهنمــایی می کنــــد:

برای بالاتر بردن اعتماد به نفس

و برای غلبــه بر ترس و شــک

دسترسی آنی

بعد از پرداخت بصورت خودکار دسترسی به فایل ها باز می شود.

پنل اختصاصی

هر کاربر دارای یک اکانت شخصی برای استفاده از خدمات خواهد بود.

ویژگی عبور از ترس

همه ما در زندگـــی دچــار ترس و نــگرانی و شــک شــده ایــم.

احســاس ناتـــوانی و شکســت را بارها و بارها تجــربه کرده ایم.

وقتـــهایی بوده که هیــج راه حلی برای مشکلاتمــان نیافتــه ایم .

با کمک این دوره میتوانی اولین قدم را برداری برای رهایی  از نگرانی.

مدیتیشــن ها و تمرین های این دوره ما را راهنمــایی می کنــــد:

برای بالاتر بردن اعتماد به نفس

و برای غلبــه بر ترس و شــک

دسترسی آنی

بعد از پرداخت بصورت خودکار دسترسی به فایل ها باز می شود.

پنل اختصاصی

هر کاربر دارای یک اکانت شخصی برای استفاده از خدمات خواهد بود.

نظر شرکت کنندگان دوره: