شروع بیداری

“شروع بیداری” اولین دوره مدیتیشن،
برای تو که تصمیم داری تمرین مدیتیشن را عمیق تر دنبال کنی

 

25 $

-
+

ویژگی شروع بیداری

 شروع بیداری اولین گام است،
اولین گام برای جور دیـگر دیدن
اولین گام برای زندگی به روشی بهتر
اولین گام در مســیر خوشحالی واقعی
و اولین گام در مسیر خودشنــــــاسی

دسترسی آنی

بعد از پرداخت بصورت خودکار دسترسی به فایل ها باز می شود.

پنل اختصاصی

هر کاربر دارای یک اکانت شخصی برای استفاده از خدمات خواهد بود.

ویژگی شروع بیداری

 شروع بیداری اولین گام است،
اولین گام برای جور دیـگر دیدن
اولین گام برای زندگی به روشی بهتر
اولین گام در مســیر خوشحالی واقعی
و اولین گام در مسیر خودشنــــــاسی

دسترسی آنی

بعد از پرداخت بصورت خودکار دسترسی به فایل ها باز می شود.

پنل اختصاصی

هر کاربر دارای یک اکانت شخصی برای استفاده از خدمات خواهد بود.

نظر شرکت کنندگان دوره: