دوست عزیز سلام،
محتوای جلسات به منظور باز نشر ضبط خواهد شد و امکان تغییر و ادیت نداریم. چنانچه تمایل ندارید از صدا و یا تصویر شما برای بازنشر مطالب استفاده شود، در طول جلسه صحبت نکنید.
لطفا حتما در جلسه شرکت کنید، چون جلسات به صورت مشاوره برگزار می شود ممکن است در مواردی نتوانیم فیلم رکورد شده را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهیم و در این رابطه، بلافاصله بعد از برگزاری هر جلسه تصمیم گیری می شود. در صورتی که این امکان فراهم باشد، حداکثر تا 6 ساعت بعد از هر جلسه، فیلم رکورد شده آن به اکانت شما اضافه می شود.
قبل از برگزاری جلسه، حتما دسترسی به اکانت خود در نرم افزار زوم را بررسی کنید و 15 دقیقه قبل از شروع جلسه، نرم افزار را باز کنید و وارد اکانت کاربری خود شوید، و سپس از لینک ورود به جلسه استفاده کنید.
این دسترسی فقط برای استفاده شماست لطفا در اختیار دیگران قرار ندهید.
لینک ورود به جلسه، 20 دقیقه قبل از شروع جلسه، فعال می شود.

دوست عزیز سلام،
قبل از برگزاری جلسه، حتما دسترسی به اکانت خود در نرم افزار زوم را بررسی کنید و 15 دقیقه قبل از شروع جلسه، نرم افزار را باز کنید و وارد اکانت کاربری خود شوید، و سپس از لینک ورود به جلسه استفاده کنید.
این دسترسی فقط برای استفاده شماست لطفا در اختیار دیگران قرار ندهید.
لینک ورود به جلسه، 20 دقیقه قبل از شروع جلسه، فعال می شود.