انتخاب جلسه و ثبت نام

جلسه یازدهم

چهارشنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۴ ساعت ۹:۳۰ شب به وقت تهران

جلسه دهم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه دهم

جلسه نهم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه نهم

جلسه هشتم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه هشتم

جلسه هفتم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه هفتم

جلسه ششم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه ششم

جلسه پنجم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه پنجم

جلسه چهارم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه چهارم

جلسه سوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه سوم

جلسه دوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه دوم

جلسه اول

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه اول

انتخاب جلسه و ثبت نام

جلسه یازدهم

چهارشنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۴
ساعت ۹:۳۰ شب به وقت تهران

 

 

جلسه دهم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه دهم

 

 

جلسه نهم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه نهم

 

 

جلسه هشتم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه هشتم

 

 

جلسه هفتم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه هفتم

 

 

جلسه ششم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه ششم

 

 

جلسه پنجم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه پنجم

 

 

جلسه چهارم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه چهارم

 

 

جلسه سوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه سوم

 

 

جلسه دوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه سوم

 

 

جلسه اول

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه اول

 

 

اطلاعات تکمیلی

چون امکان مشاوره برای همه دوستان ممکن نبود این جلسات طراحی و اجرا میشود تا شرکت کنندگان سوالات خود را به صورت لایو از حسین پرسیده و پاسخ آن را دریافت کنند.

معمولا هر دو هفته یکبار، برای اطلاع از روز و ساعت جلسات به وب سایت مراجعه کنید.

در پلتفرم Zoom 
( این پلتفرم برای عزیزان داخل ایران بدون فیلترشکن در دسترس است.)

 هر جلسه دو ساعت گفتگو و مشاوره است

تمامی دوستان از داخل و خارج از ایران 

در حد امکان و در محدوده زمانی مقرر و به ترتیب به حداکثر سوالات ممکن پاسخ داده خواهد شد. 

بله، جلسات پرسش و پاسخ ضبط می شوند.

هزینه شرکت در هر جلسه 15 دلار  آمریکا می باشد.
بعد از ثبت نام در وب سایت، می توانید از طریق همین صفحه رزرو خود را انجام دهید. در صورتیکه از قبل اکانت ایجاد کرده اید از همان اکانت استفاده کنید و مجدد در وب سایت ثبت نام نکنید.

چون امکان مشاوره برای همه دوستان ممکن نبود این جلسات طراحی و اجرا میشود تا شرکت کنندگان سوالات خود را به صورت لایو از حسین پرسیده و پاسخ آن را دریافت کنند.

معمولا هر دو هفته یکبار، برای اطلاع از روز و ساعت جلسات به وب سایت مراجعه کنید.

در پلتفرم Zoom 
( این پلتفرم برای عزیزان داخل ایران بدون فیلترشکن در دسترس است.)

 هر جلسه دو ساعت گفتگو و مشاوره است

تمامی دوستان از داخل و خارج از ایران 

در حد امکان و در محدوده زمانی مقرر و به ترتیب به حداکثر سوالات ممکن پاسخ داده خواهد شد. 

بله، جلسات پرسش و پاسخ ضبط می شوند.

هزینه شرکت در هر جلسه 15 دلار  آمریکا می باشد.
بعد از ثبت نام در وب سایت، می توانید از طریق همین صفحه رزرو خود را انجام دهید. در صورتیکه از قبل اکانت ایجاد کرده اید از همان اکانت استفاده کنید و مجدد در وب سایت ثبت نام نکنید.