چون امکان مشاوره برای همه دوستان ممکن نبود این جلسات طراحی و اجرا میشود تا شرکت کنندگان سوالات خود را به صورت لایو از حسین پرسیده و پاسخ آن را دریافت کنند.

معمولا هر دو هفته یکبار، برای اطلاع از روز و ساعت جلسات به وب سایت مراجعه کنید.

در پلتفرم Zoom 
( این پلتفرم برای عزیزان داخل ایران بدون فیلترشکن در دسترس است.)

 هر جلسه دو ساعت گفتگو و مشاوره است

تمامی دوستان از داخل و خارج از ایران 

در حد امکان و در محدوده زمانی مقرر و به ترتیب به حداکثر سوالات ممکن پاسخ داده خواهد شد. 

بله، جلسات پرسش و پاسخ ضبط می شوند.

هزینه شرکت در هر جلسه 15 دلار  آمریکا می باشد.
بعد از ثبت نام در وب سایت، می توانید از طریق همین صفحه رزرو خود را انجام دهید. در صورتیکه از قبل اکانت ایجاد کرده اید از همان اکانت استفاده کنید و مجدد در وب سایت ثبت نام نکنید.

چون امکان مشاوره برای همه دوستان ممکن نبود این جلسات طراحی و اجرا میشود تا شرکت کنندگان سوالات خود را به صورت لایو از حسین پرسیده و پاسخ آن را دریافت کنند.

معمولا هر دو هفته یکبار، برای اطلاع از روز و ساعت جلسات به وب سایت مراجعه کنید.

در پلتفرم Zoom 
( این پلتفرم برای عزیزان داخل ایران بدون فیلترشکن در دسترس است.)

 هر جلسه دو ساعت گفتگو و مشاوره است

تمامی دوستان از داخل و خارج از ایران 

در حد امکان و در محدوده زمانی مقرر و به ترتیب به حداکثر سوالات ممکن پاسخ داده خواهد شد. 

بله، جلسات پرسش و پاسخ ضبط می شوند.

هزینه شرکت در هر جلسه 15 دلار  آمریکا می باشد.
بعد از ثبت نام در وب سایت، می توانید از طریق همین صفحه رزرو خود را انجام دهید. در صورتیکه از قبل اکانت ایجاد کرده اید از همان اکانت استفاده کنید و مجدد در وب سایت ثبت نام نکنید.

انتخاب جلسه و ثبت نام

جلسه اول

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه اول

جلسه دوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه دوم

جلسه سوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی فیلم رکورد شده جلسه سوم

جلسه چهارم

پنج شنبه 17 اسفند 7مارس – ساعت 18:30 شب به وقت تهران

انتخاب جلسه و ثبت نام

جلسه اول

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه اول

 

 

جلسه دوم

 

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه دوم

 

 

جلسه سوم

خرید اشتراک آنلاین و دائمی
فیلم رکورد شده جلسه سوم

 

 

جلسه چهارم

پنج شنبه 17 اسفند 7مارس
ساعت 18:30 شب به وقت تهران