10 روز

هر جلسه 90 دقیقه

به زبان فارسی

آنلاین (ZOOM)

ظرفیت محدود

حسین عرب زاده

"مهمترین ارتباطی که تا آخر عمر خواهی داشت، ارتباط بین تو و خودته! "

و کیفیت این ارتباط تعیین کننده کیفیت سایر جوانب زندگیته و تو این ورکشاب دقیقا روی اتقاء و بهبود همین ارتباط تمرکز می کنیم و با استفاده از روش های بروز روانشناسی و Neuroscience مثل EFT، ژورنالینگ، مدیتیشن، پرانایاما به اصالت، به صمیمیت و به عشقی که حق طبیعی ماست برمیگردیم و نسخه متفاوتی از خودمون رو تجربه خواهیم کرد.
– تو این نسخه جدید دنیا رو خونه خودمون میدونیم.
– با احساس امنیت و آرامش زندگی رو زندگی می کنیم.
– با خودمون آشتی هستیم و از خودمون ایراد نمی گیریم.
– اعتماد به نفس بیشتری داریم و مدام برای جلب رضایت اطرافیان خودمون رو زیر پا نمیزاریم.
– جایگاه و هویت اصیل گم شدمون رو پیدا می کنیم.
– و از عمق وجود متوجه ارزش و اهمیت خودمون میشیم.

10 روز و هر جلسه 90 دقیقه  

در هر جلسه کمی صحبت می کنیم، به چالش ها و راهکار ها می پردازیم، مدیتیشن می کنیم، پرسش و پاسخ داریم و البته homework. 
حالا اگر آماده ای برای شروع این مسیر هیجان انگیز لطفا با من و بقیه هم مسیران همراه شو…

این ورکشاپ برای تو مناسبه اگر...

سر فصل های ورکشاپ

روز اول: سوگند
عشق به خود چیست و چه اهمیتی دارد؟

روز دوم: ارزش، پذیرش، شفقت
معرفی برخی از تعاریف و توضیح در مورد ارتباط آنها با خوددوستی

روز سوم: مسیر
معرفی مسیر پیش رو و راهکار های عملی برای شروع

روز چهارم: کلام
مهمترین عامل برای ایجاد خود دوستی

روز پنجم: بدن و آینه
بررسی روش ایجاد صمیمیت و نزدیکی با خود

روز ششم: کودک درون
ارتباط آسیب های دوران کودکی و راه حل شفای آنها در زمان حال

روز هفتم: خودشناسی
برگشتن به اصل و شناختن خود و ارتباط آن با خوددوستی

روز هشتم: خود برتر
ارتباط عمیق با مرکز عشق درونی و آشنایی با خود برتر

روز نهم: اصالت
بهبود کیفیت ارتباطات و پرهیز از ندیده گرفته شدن در روابط

روز دهم: دور نما
مرور نکات اصلی و آمادگی برای آغازی نو