10 روز

هر جلسه 90 دقیقه

به زبان فارسی

آنلاین (ZOOM)

ظرفیت محدود

حسین عرب زاده

10 روز

هر جلسه 90 دقیقه

به زبان فارسی

آنلاین (ZOOM)

ظرفیت محدود

حسین عرب زاده

"مهمترین ارتباطی که تا آخر عمر خواهی داشت، ارتباط بین تو و خودته! "

و کیفیت این ارتباط تعیین کننده کیفیت سایر جوانب زندگیته و تو این ورکشاب دقیقا روی اتقاء و بهبود همین ارتباط تمرکز می کنیم و با استفاده از روش های بروز روانشناسی و Neuroscience مثل EFT، ژورنالینگ، مدیتیشن، پرانایاما به اصالت، به صمیمیت و به عشقی که حق طبیعی ماست برمیگردیم و نسخه متفاوتی از خودمون رو تجربه خواهیم کرد.
– تو این نسخه جدید دنیا رو خونه خودمون میدونیم.
– با احساس امنیت و آرامش زندگی رو زندگی می کنیم.
– با خودمون آشتی هستیم و از خودمون ایراد نمی گیریم.
– جایگاه و هویت اصیل گم شدمون رو پیدا می کنیم.
– و از عمق وجود متوجه ارزش و اهمیت خودمون میشیم.
– اعتماد به نفس بیشتری داریم و مدام برای جلب رضایت اطرافیان خودمون رو زیر پا نمیزاریم.

10 روز و هر جلسه 90 دقیقه  

در هر جلسه کمی صحبت می کنیم، به چالش ها و راهکار ها می پردازیم، مدیتیشن می کنیم، پرسش و پاسخ داریم و البته homework. 
حالا اگر آماده ای برای شروع این مسیر هیجان انگیز لطفا با من و بقیه هم مسیران همراه شو…

این ورکشاپ برای تو مناسبه اگر...

سر فصل های ورکشاپ

روز اول: سوگند
عشق به خود چیست و چه اهمیتی دارد؟

روز دوم: ارزش، پذیرش، شفقت
معرفی برخی از تعاریف و توضیح در مورد ارتباط آنها با خوددوستی

روز سوم: مسیر
معرفی مسیر پیش رو و راهکار های عملی برای شروع

روز چهارم: کلام
مهمترین عامل برای ایجاد خود دوستی

روز پنجم: بدن و آینه
بررسی روش ایجاد صمیمیت و نزدیکی با خود

روز ششم: کودک درون
ارتباط آسیب های دوران کودکی و راه حل شفای آنها در زمان حال

روز هفتم: خودشناسی
برگشتن به اصل و شناختن خود و ارتباط آن با خوددوستی

روز هشتم: خود برتر
ارتباط عمیق با مرکز عشق درونی و آشنایی با خود برتر

روز نهم: اصالت
بهبود کیفیت ارتباطات و پرهیز از ندیده گرفته شدن در روابط

روز دهم: دور نما
مرور نکات اصلی و آمادگی برای آغازی نو

یکبار برای همیشه، شفا از آنچه فکر میکنی به تو نزدیک تره!

Untitled11-1