یکشنبه 23 مهر

90 دقیقه آموزش

150.000 تومان

آنلاین (ZOOM)

ظرفیت محدود

حسین اُرا

23 مهر 1402

90 دقیقه آموزش

150.000 تومان

آنلاین (ZOOM)

ظرفیت محدود

حسین اُرا

نیروی درونت رو آشکار کن

برگزار کننده این ورکشاپ (DIVAN) مفتخر است که  با حمایت از بنیاد D’Yaar سهم خود را در ساختن آینده ای روشن تر برای کودکان ایران زمین ایفا نماید.
در این ورکشاپ با راهنمایی معلم با تجربه و استاد مراقبه، آقای حسین اُرا، نیروی درونی را کشف و پتانسیل حقیقی خود را آشکار می کنیم.
با توانمند سازی ذهن به سمت خودآگاهی قدم برمی داریم و می آموزیم که چطور با فاصله گرفتم از استرس، نیروی درونی را مدیریت کنیم.

برگزار کننده این ورکشاپ (DIVAN) مفتخر است که  با حمایت از بنیاد D’Yaar سهم خود را در ساختن آینده ای روشن تر برای کودکان ایران زمین ایفا نماید.
در این ورکشاپ با راهنمایی معلم با تجربه و استاد مراقبه، آقای حسین اُرا، نیروی درونی را کشف و پتانسیل حقیقی خود را آشکار می کنیم.
با توانمند سازی ذهن به سمت خودآگاهی قدم برمی داریم و می آموزیم که چطور با فاصله گرفتم از استرس، نیروی درونی را مدیریت کنیم.

ثبت نام در کلاس شماره یک

این کلاس شامل 90 دقیقه آموزش بوده و به صورت آنلاین از طریق نرم افزار زوم برای ساکنین کشور ایران قابل استفاده است.
شروع کلاس ساعت 21:30 روز یکشنبه مورخ 23 مهر 1402 خواهد بود.

زمان بندی کلاس شماره یک

ساعت 21:00 به وقت تهران
(یکشنبه 23 مهر)
.امکان ورود به جلسه فراهم خواهد بود

21:30 – 21:40
افتتاحیه ورکشاپ

21:40 -22:30
بخش اول تدریس حسین

22:30 – 22:40
پرسش و پاسخ

22:40 – 22:55
استراحت به همراه موسیقی زنده

22:55 – 23:30
بخش دوم تدریس حسین

23:30 – 00:30
اختتامیه و آشنایی و گفتگو

زمان بندی کلاس شماره دو

ساعت 02:30 به وقت تهران
بامداد (دوشنبه 24 مهر)
.امکان ورود به جلسه فراهم خواهد بود

03:00- 03:10
افتتاحیه ورکشاپ

03:10 – 04:00
بخش اول تدریس حسین

04:00 – 04:10
پرسش و پاسخ

04:10 – 04:25
استراحت به همراه موسیقی زنده

04:25 – 05:00
بخش دوم تدریس حسین

05:00 – 06:00
اختتامیه و آشنایی و گفتگو

ثبت نام در کلاس شماره دو

این کلاس شامل 90 دقیقه آموزش بوده و به صورت آنلاین از طریق نرم افزار زوم برای ساکنین کشور ایران قابل استفاده است.
شروع کلاس ساعت 02:30 روز دوشنبه مورخ 24 مهر 1402 خواهد بود.