شروع بیداری

شروع بیداری اولین گام است، اولین گام برای جور دیـگر دیدن اولین گام برای زندگی به روشی بهتر اولین گام در مســیر خوشحالی واقعی و اولین گام در مسیر خودشنــــــاسی

“شروع بیداری” اولین دوره مدیتیشن،
برای تو که تصمیم داری تمرین مدیتیشن را عمیق تر دنبال کنی

ثبت نام نشده

دوره Includes

  • 9 بخش